สปส.ร่อนหนังสือแจ้งยอดเงินออมชราภาพ

สปส. ร่อนหนังสือแจ้งยอดเงินออมชราภาพถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 แนะตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. น.ส. อำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานจัดส่งหนังสือแจ้งยอดเงินสมทบกรณีชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เพื่อให้ผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบของตนเองที่สะสมเข้ากองทุนประกันสังคม

นับตั้งแต่เริ่มมีการจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2541 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ขอรับใบแจ้งยอดเงินสมทบได้จากสถานประกอบการของตนเอง สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จะจัดส่งให้ผู้ประกันตนตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับสปส. อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกันตนได้รับหนังสือแจ้งยอดเงินออมหรือเงินสมทบกรณีชราภาพแล้ว ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องวัน เดือน ปี ที่ชำระเงินสมทบ หรือจำนวนยอดเงินสมทบจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนเท่าใด ผู้ประกันตนสามารถสอบถามสายด่วนสปส. โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสปส. กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาใกล้บ้านได้ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ 

น.ส. อัมพันธ์ กล่าวต่อว่า กรณีผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะลาออกแล้วจะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญจากกองทุนประกันสังคมหรือไม่อย่างไรนั้น สปส.ขอเรียนว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทุกคนจะได้รับเงินสมทบกรณีชราภาพที่ตนเองออมไว้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ตามที่กฎหมายประกันสังคมกำหนดไว้ ส่วนจะได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ถ้าชำระเงินสมทบครบ 180  เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือน หรือถ้าชำระเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ อย่างไรก็ดีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งยังคงมีนายจ้าง หรือผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ยังคงสามารถจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณีอย่างต่อเนื่องจนกว่า จะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และขอรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญกรณีชราภาพตามเงื่อนไขของผู้ประกันตนแต่ละคน ทั้งนี้การเพิ่มระยะเวลาการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพจะยิ่งทำให้เงินออมที่สะสมในวัยเกษียณจากการทำงานมีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Post navigation