ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ตาก

สำหรับคนที่อยากเก็บเกี่ยวเรื่องราวทางการเกษตรระหว่างการเดินทาง ควรแวะมาเยี่ยมเยือนศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ โดยแต่เดิมนั้นที่แห่งนี้มุ่งเน้นการปลูกกาแฟเนื่องจากมีสภาพพื้นที่เหมาะสม และได้เริ่มจัดตั้งเป็นสถานีกาแฟดอยมูเซอ และต่อมาได้มีการนำชามาปลูกพร้อมกับเปลี่ยนชื่อสถานีอยู่หลายครั้ง จนกลายเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากในที่สุด ที่นี่มีพื้นที่ราว 3,000 ไร่

แบ่งออกเป็นพื้นที่ส่วนต่างๆ ที่มีทั้งอาคารที่ทำการ แปลงทดลองปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก พืชสมุนไพร โดยทางศูนย์ฯ มีหน้าที่พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรและให้บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยในการ ผลิตพืชในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Post navigation