งานวิจัยหมอเผยซดเหล้ามาก-น้อยอายุสั้นทั้งหญิงชาย

งานวิจัยการแพทย์ระดับโลก เผย พิษแอลกอฮอล์ ก่อ โรคหัวใจพ่วงหลอดเลือด ย้ำไม่มีปริมาณที่ปลอดภัย ซด มาก-น้อย ทำอายุสั้นทั้งหญิงชาย  ศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดเผยว่า จากการงานวิจัยยืนยันชัดว่าเครื่องดื่มแอลกอออล์มีผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ไม่มีระดับปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ระดับไหนที่ดื่มแล้วปลอดภัย

ล่าสุดมีการอ้างอิงงานวิจัยเรื่อง “Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies” ตีพิมพ์เมื่อวันที่14 เม.ย. 2561 ในวารสารทางการแพทย์ Lancet โดย การวิจัยดังกล่าวเพื่อศึกษาปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการเสียชีวิตโดยรวม และโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆ อาทิ โรคหลอดเลือดสมองทุกชนิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  โรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ ที่ไม่รวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และหลอดเลือดชนิดอื่นๆ ได้แก่ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตสูง เสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆ จำนวน 599,912 คน ในประเทศพัฒนาแล้วกว่า 30 ประเทศ ส่วนมากเป็นประเทศในแถบยุโรป

ศ.พญ.ดร.สาวิตรี กล่าวว่า ทั้งนี้ เมื่อติดตามผู้เข้าร่วมวิจัยเฉลี่ย 7 ปี พบว่า มีคนเสียชีวิตโดยรวม 40,310 ราย และเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆ 39,018 ราย นอกจากนี้ผลการศึกษานี้ยังชี้ชัดว่าหากดื่มปริมาณมากกว่า 100 กรัม/สัปดาห์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอีก 1.14 เท่า โรคหลือดเลือดหัวใจชนิดอื่นๆ 1.06 เท่า และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ 1.18 เท่า และพบว่า ไม่มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัย หรือได้ประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยยังระบุว่าการดื่มเบียร์ หรือสุรากลั่นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยรวมมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการดื่มไวน์ โดยหากดื่มสุรา 100-200 กรัม/สัปดาห์ จะเสียชีวิตเร็วขึ้น 6 เดือน หากดื่ม 200-350 กรัม/สัปดาห์ จะมีอายุสั้นลง 1-2  ปี และดื่มมากกว่า 350 กรัม/สัปดาห์จะมีอายุสั้นลง 4-5 ปี เมื่อเทียบกับคนที่ดื่มน้อยกว่า100 กรัม/สัปดาห์

“ข้อสรุปที่สำคัญจากงานวิจัยนี้ ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ที่สุด ณ เวลานี้คือ เมื่อพิจารณาโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ละชนิดอย่างละเอียดแล้ว พบว่า ระดับปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่า100 กรัมต่อสัปดาห์ หรือ 7-10 หน่วยดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์ (1 หน่วยดื่มมาตรฐานเท่ากับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 10-14 กรัม หรือเทียบเท่ากับเบียร์ ที่น้อยกว่า 5 ดีกรี 1 กระป๋อง ไวน์ 1 แก้ว  หรือเหล้า 1 เป๊ก/ก๊ง) นั้นมีผลเสียต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหลายชนิดและการเสียชีวิตรวมจากทุกสาเหตุ และไม่มีการดื่มในระดับปริมาณแอลกอฮอล์ใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจต่าง ๆ อย่างแท้จริง พบความเสี่ยงโดยรวมทั้งชายและหญิง” ศ.พญ.ดร. สาวิตรี  กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Post navigation